ksiegowosc

Usługi księgowe zyskiem dla firmy

Obsługa księgowa świadczona na rzecz podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych stanowi podstawowy element naszej działalności. Naszym Klientom zapewniamy kompleksową obsługę księgową, w ramach której wykonujemy między innymi następujące czynności:

  • Prowadzenie ksiąg rachunkowych spółek, fundacji oraz stowarzyszeń.
  • Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów (KPiR).
  • Prowadzenie wymaganych przez przepisy prawa ewidencji.
  • Sporządzanie oraz składanie deklaracji podatkowych do urzędów.
  • Sporządzanie sprawozdań i raportów finansowych.
  • Wyprowadzanie zaległości z poprzednich okresów.
  • Reprezentacja klienta przed urzędami na podstawie pełnomocnictwa.

Obsługa księgowa spółek i firm jest niezwykle złożonym i skomplikowanym obszarem działalności. Prawidłowa obsługa księgowa i podatkowa często wymaga zaangażowania do współpracy kilku specjalistów.
Tworzenie działu księgowego w firmie wiąże się z dużymi kosztami, wynikającymi nie tylko z konieczności ponoszenia wydatków na pensje pracowników, ale również na obsługę kadrową, lokal, odpowiednie urządzenia i materiały biurowe, a w końcu oprogramowanie komputerowe i dostęp do specjalistycznej literatury.
Outsourcing księgowości do biura rachunkowego jest zatem sposobem na zmniejszenie wydatków firmy oraz uzyskanie opieki grona specjalistów z różnych dziedzin.

Usługi księgowe zyskiem dla firmy

Klienci naszego biura rachunkowego wielokrotnie podkreślają, jak bardzo zmieniło się dzięki nam ich spojrzenie na księgowość. Kojarzona zazwyczaj z mozolnym wprowadzaniem dokumentów do systemu, nagle stała się kolejnym sposobem na wzrost i poprawę wyników finansowych firmy.
Naszym celem jest ukazanie, jak wiele możliwości otwiera prawidłowa i świadoma obsługa księgowa. Kompleksowe podejście i stosowanie najkorzystniejszych rozwiązań podatkowych sprawia, że uzyskane korzyści znacznie przewyższają ceny usług księgowych. Obsługa księgowa przestaje być kosztem, stając się wymiernym zyskiem.

Szukasz obsługi księgowej?