kadry

Kadry i płace

Usługi księgowe w mieście Warszawa, a w tym obsługa kadry i płace świadczymy w oparciu o rzetelną znajomość przepisów prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych, orzecznictwa sądów krajowych oraz TSUE, a także wieloletnie doświadczenie.

Odpowiednia strategia zatrudnienia to często niedoceniania forma optymalizacji wydatków w firmie. Niezbędne jest uwzględnienie nie tylko obecnego zapotrzebowania czy profilu działalności, ale również przyszłych przedsięwzięć i planów firmy. Naszym zadaniem jest poinformowanie o wszelkich aspektach związanych z dana formą zatrudnienia i pomoc w doborze optymalnej opcji dostosowanej do obecnych potrzeb kadrowych.

Zatrudnianie pracowników wiąże się z koniecznością dopełnienia szeregu obowiązków nałożonych na pracodawcę przez przepisy prawa pracy. Jako biuro rachunkowe stroimy na straży prawidłowego wykonania wyżej wspomnianych obowiązków z dochowaniem ustawowych terminów.

Usługi księgowe zyskiem dla firmy

  • Doradztwo w zakresie prawa pracy oraz prawa ubezpieczeń społecznych
  • Sporządzanie list płac, deklaracji oraz rozliczeń
  • Przygotowywanie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych
  • Przygotowywanie dokumentacji pracowniczej tj. świadectw pracy, zaświadczeń, skierowań na badania medycyny pracy
  • Rejestracja pracodawcy w PFRON oraz przygotowywanie wniosków o dofinansowanie
  • Dokonywanie zgłoszeń do Sanepidu oraz do Państwowej Inspekcji Pracy
  • Reprezentacja przed urzędami oraz dopełnienie wszelkich formalności (ZUS, US, PFRON)

Prawo pracy

Prawo pracy przewiduje szereg instytucji mających za zadanie zapewnić szczególną ochronę praw pracownika. Przedsiębiorcy często nie zdają sobie sprawy z ograniczeń oraz obowiązków przewidzianych przez przepisy. Przed podjęciem decyzji o zatrudnieniu oraz wybraniem odpowiedniej jej formy warto skonsultować się z doradcą. Fachowa pomoc pozwoli uniknąć uchybień oraz ich poważnych konsekwencji finansowych.

Prawo ubezpieczeń społecznych

Akty prawne regulujące kwestie ubezpieczeń społecznych odnoszą się do roli pracodawcy jako płatnika składek. Na podstawie stosownych pełnomocnictw nasze biuro rachunkowe dokonuje wszelkich czynności, o których mowa we wspomnianych wyżej aktach. Reprezentując Klientów w kontaktach z ZUS gwarantujemy szybką finalizację spraw. Dzięki temu nasi Klienci nie muszą angażować się w często kłopotliwe oraz czasochłonne dopełnianie formalności, ograniczając się do dostarczenia nam stosownej dokumentacji źródłowej.

Szukasz doradztwa w zakresie kadr i płac?