ksiegowosc

Doradztwo Podatkowe

Doradztwo podatkowe w mieście Warszawa jest jedną z najbardziej skomplikowanych oraz złożonych dziedzin prawa stanowionego. Jednocześnie jest obecne niemal w każdej dziedzinie życia. Różnorodność sfer regulowanych przez przepisy prawa podatkowego znajduje odzwierciedlenie w jego objętości.

Kolejnym elementem utrudniającym interpretację przepisów jest stosunkowo duże nasycenie ich terminami specjalistycznymi oraz odniesieniami do innych aktów prawnych. Pozostaje również kwestia specyfiki składni języka prawnego, która znacznie utrudnia zrozumienie przepisu osobie nieposiadającej wykształcenia prawniczego.

Prawo podatkowe nie może funkcjonować w oderwaniu od czynności i działań, które reguluje. Jego znaczenie przedsiębiorca odczuwa dopiero w momencie subsumpcji (czyli “podciągnięcia”) przepisów do konkretnych stanów faktycznych. To właśnie na tym etapie podkreślona zostaje rola doradcy podatkowego.

Obecnie wśród przedsiębiorców rośnie świadomość tego, jak istotna dla ich działalności jest współpraca z doradcą podatkowym. Jako biuro rachunkowe staramy się tę świadomość pogłębiać. Chcemy, aby zapewniana przez nas obsługa księgowa była scalona z usługą doradztwa podatkowego.

Nasze biuro rachunkowe zapewnia również usługę doradztwo podatkowe w mieście Warszawa Klientom zainteresowanym rozwiązaniem jednostkowych problemów podatkowych oraz uzyskaniem porad prawnopodatkowych.

Założenie spółki lub jednoosobowej działalności gospodarczej

Poza doradztwem w zakresie wyboru właściwej formy prowadzenia działalności, nasze biuro rachunkowe oferuje również pomoc w założeniu spółki lub jednoosobowej działalności gospodarczej. Przeprowadzamy Klienta przez proces rejestracji prowadzący do uzyskania wpisu do KRS lub CEIDG.

Przygotowanie dokumentacji

Z założeniem działalności lub spółki prawa handlowego wiąże się również obowiązek sporządzenia oraz złożenia dokumentacji 
do właściwego urzędu skarbowego i zakładu ubezpieczeń społecznych. Nasze biuro rachunkowe przygotuje niezbędne dokumenty i zadba 
o dochowanie ustawowych terminów.

Szukasz doradztwa podatkowego?