ZUS 2019 Biuro rachunkowe

Składki ZUS dla firm w 2019 roku

SKŁADKI ZUS DLA FIRM W 2019 ROKU

Zakładasz firmę? Sprawdź wysokość składek ZUS w 2019 roku dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Dowiedz się, kiedy możesz skorzystać z ulgi na start lub opłacać składki preferencyjne.

Od stycznia 2019 roku osoby prowadzące działalność gospodarczą odprowadzać będą składki w nowej wysokości. Podstawa wymiaru składek uzależniona jest od wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto prognozowanego na dany rok kalendarzowy. W roku 2019 minimalna podstawa wymiaru składek ZUS wynosi 2859 zł.

Przedsiębiorcy, którzy dopiero zakładają firmę, mogą (po spełnieniu warunków) skorzystać z ulgi na start lub wybrać opłacanie składek preferencyjnych.

SKŁADKI ZUS 2019

RODZAJ OSKŁADKOWANIA

PEŁNY ZUS z dobrowolnym chorobowym

ZUS bez dobrowolnego chorobowego

SKŁADKI PREFERENCYJNE z dobrowolnym chorobowym

SKŁADKI PREFERENCYJNE bez dobrowolnego chorobowego

SKŁADKA ZDROWOTNA

ULGA NA START

WYSOKOŚĆ SKŁADKI

1316,97 zł

1246,92 zł

555,89 zł

539,35 zł

342,32 zł

342,32 zł

PEŁNE SKŁADKI ZUS W 2019 ROKU

Przedsiębiorcy opłacający wszystkie składki ZUS, tj. składkę emerytalną i rentową, wypadkową, zdrowotną, chorobową oraz składkę na Fundusz Pracy zapłacą 1316,97 zł.

Przedsiębiorcy, którzy nie zdecydowali się na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe opłacać będą składki w wysokości 1246,92 zł.

 

SKŁADKA ZDROWOTNA 2019

Jeśli przedsiębiorca opłaca składki z innego tytułu – np. umowy o pracę lub umowy zlecenie, a podstawa wymiaru składek jest wynosi nie mniej niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę (tj. 2250 zł brutto), nie ma obowiązku opłacania składki emerytalno-rentowej. Składka zdrowotna jest jednak opłacana z każdego tytułu.

Wysokość składki zdrowotnej w 2019 roku to 342,32 zł.

NOWA FIRMA? SPRAWDŹ, KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z ULGI NA START

Jeśli rozważasz założenie działalności gospodarczej, możesz skorzystać z rozwiązania dla początkujących firm. Przedsiębiorcy spełniający określone warunki mogą skorzystać z ulgi na start. Polega ona na zwolnieniu z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne przez okres 6 miesięcy. Zwolnienie to nie dotyczy składki zdrowotnej.

Ulga na start przysługuje przedsiębiorcom, którzy zakładają działalność gospodarczą po raz pierwszy lub po przerwie wynoszącej co najmniej 60 miesięcy kalendarzowych od zawieszenia/zakończenia poprzedniej działalności. Przy zakładaniu firmy warto skorzystać z pomocy biura rachunkowego, które w ramach obsługi księgowej doradzi wybór optymalnego rozwiązania dla określonego rodzaju działalności. Szczególnie korzystne może okazać się połączenie usługi księgowej z doradztwem podatkowym.

Warto również zaznaczyć, że przedsiębiorca, który chce skorzystać z ulgi na start, nie może wykonywać pracy tego samego rodzaju na rzecz byłego pracodawcy, który zatrudniał go w danym lub poprzednim roku kalendarzowym.

 

JAK DŁUGO MOŻNA OPŁACAĆ SKŁADKI PREFERENCYJNE?

Składki preferencyjne może opłacać przedsiębiorca, który wykorzystał już ulgę na start lub zrezygnował z niej przed upływem 6 miesięcy. Okres opłacania składek preferencyjnych wynosi 24 miesiące.

Wysokość pełnych składek preferencyjnych ZUS w 2019 roku wynosi 555,89 zł.

Wysokość składek preferencyjnych bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego to 539,35 zł.

 

KTO MA OBOWIĄZEK OPŁACANIA SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE?

Pozarolnicza działalność stanowi tytuł ogólny do ubezpieczenia społecznego.

Osoby prowadzące działalność pozarolniczą to między innymi osoby prowadzące działalność gospodarczą, wspólnicy jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, czy wspólnicy spółek osobowych (np. spółki komandytowej). Czynności związane z dokonaniem zgłoszenia do ZUS, wysłaniem deklaracji oraz obliczaniem składek wykonywane są co do zasady przez biuro rachunkowe prowadzące obsługę księgową spółki. Osoby prowadzące działalność pozarolniczą objęte są obowiązkiem ubezpieczenia emerytalnego i rentowego w przypadku, kiedy nie podlegają temu ubezpieczeniu z innego tytułu, przy czym podstawa do oskładkowania z innego tytułu musi być wyższa lub równa kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku kalendarzowym.

Ubezpieczenie chorobowe z tytułu działalności pozarolniczej jest dobrowolne, natomiast składka zdrowotna opłacana jest obowiązkowo z każdego tytułu.

Pomoc związaną ze składkami ZUS i nie tylko znaleźć można odwiedzając nasze biuro rachunkowe Profesjonalni Księgowi Sp. z o.o., w Warszawie na Placu Bankowym lub kontaktując się z nami za pomocą formularza kontaktowego, bądź wysyłając wiadomość bezpośrednio na adres [email protected]

Polecane artykuły

Zostaw komentarz