Potrzebujesz pomocy?

Jeśli masz problem z księgowością, potrzebujesz biura rachunkowego lub chcesz poświęcić swój czas na prace w firmie, Zadzwoń do Nas. Nasi księgowi wesprą Cię w biznesie.

Kontakt

Pogotowie Księgowe

Jeśli Twoja firma potrzebuje szybkiego zastępstwa księgowego – skorzystaj z pomocy specjalisty naszego biura rachunkowego.
Stworzyliśmy pogotowie księgowe, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, którzy poszukują jedynie tymczasowej obsługi księgowej, bez konieczności podpisywania umowy z długim okresem wypowiedzenia.

W sytuacjach nieprzewidywalnych, takich jak choroba pracownika, nagły wyjazd czy konieczność opieki nad bliskimi, skorzystanie z pomocy biura rachunkowego jest korzystniejszym rozwiązaniem zarówno finansowo, jak i organizacyjnie.
Zatrudnienie pracownika na zastępstwo wiąże się z dodatkowymi kosztami, koniecznością dopełnienia wszelkich formalności i obowiązków związanych z badaniami medycyny pracy, szkoleniami BHP, przeszkoleniem pracownika czy zgłoszeniem do ZUS. Wszystkie te czynności powodują dodatkowe obciążenie finansowe oraz wymagają czasu, co może skutkować niedotrzymaniem ustawowych terminów związanych z wysyłką deklaracji. Ponadto, bardzo często okres nieobecności księgowego jest krótszy niż czas przeprowadzenia procesu rekrutacji i zatrudnienia pracownika.

W takich sytuacjach warto skorzystać z pomocy księgowego z biura rachunkowego. Umożliwi to dotrzymanie terminów, sporządzenie prawidłowej dokumentacji rozliczeniowej i wykonanie wszelkich innych czynności podczas nieobecności pracownika. W momencie powrotu księgowego do pracy, Klient może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.

 

POGOTOWIE KSIĘGOWE:

– szybkie zastępstwa w sytuacji nagłej rotacji pracowników księgowych
– analiza i korekta błędnych zapisów księgowych z lat poprzednich
– audyt księgowy i podatkowy
– rzetelne doradztwo

Najczęstsze Pytania?

Istotą usługi Pogotowie Księgowe jest tymczasowe zastępstwo pracownika w firmie na czas jego nieobecności. Klient może wypowiedzieć umowę podpisaną z biurem rachunkowym Profesjonalni Księgowi w każdym momencie. Dzięki temu nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów.

Nasze biuro rachunkowe zapewnia kompleksową obsługę księgową, kadrową oraz doradczą firm. Przejmujemy wszystkie obowiązki księgowego firmy. Jeśli zatrudniasz pracowników – zajmiemy się również szeroko pojętą obsługą kadrową (sporządzanie list płac, dokonywanie zgłoszeń do ZUS, sporządzanie miesięcznych raportów RCA oraz deklaracji DRA, przygotowywanie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych).