Potrzebujesz pomocy?

Jeśli masz problem z księgowością, potrzebujesz biura rachunkowego lub chcesz poświęcić swój czas na prace w firmie, Zadzwoń do Nas. Nasi księgowi wesprą Cię w biznesie.

Kontakt
obsługa księgowa spółek

Księgowość i Obsługa księgowa:

Obsługa księgowa świadczona na rzecz podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych stanowi podstawowy element naszej działalności.

Naszym Klientom zapewniamy kompleksową obsługę księgową, w ramach której wykonujemy między innymi następujące czynności:

– prowadzenie ksiąg rachunkowych spółek, fundacji oraz stowarzyszeń.
– prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów (KPiR).
– prowadzenie wymaganych przez przepisy prawa ewidencji.
– sporządzanie oraz składanie deklaracji podatkowych do urzędów.
– sporządzanie sprawozdań i raportów finansowych.
– wyprowadzanie zaległości z poprzednich okresów.
– reprezentacja klienta przed urzędami na podstawie pełnomocnictwa.

Obsługa księgowa spółek i firm jest niezwykle złożonym i skomplikowanym obszarem działalności. Prawidłowa obsługa księgowa i podatkowa często wymaga zaangażowania do współpracy kilku specjalistów.
Tworzenie działu księgowego w firmie wiąże się z dużymi kosztami, wynikającymi nie tylko z konieczności ponoszenia wydatków na pensje pracowników, ale również na obsługę kadrową, lokal, odpowiednie urządzenia i materiały biurowe, a w końcu oprogramowanie komputerowe i dostęp do specjalistycznej literatury.
Outsourcing księgowości do biura rachunkowego jest zatem sposobem na zmniejszenie wydatków firmy oraz uzyskanie opieki grona specjalistów z różnych dziedzin.

Usługi księgowe zyskiem dla firmy

Klienci naszego biura rachunkowego wielokrotnie podkreślają, jak bardzo zmieniło się dzięki nam ich spojrzenie na księgowość. Kojarzona zazwyczaj z mozolnym wprowadzaniem dokumentów do systemu, nagle stała się kolejnym sposobem na wzrost i poprawę wyników finansowych firmy.
Naszym celem jest ukazanie, jak wiele możliwości otwiera prawidłowa i świadoma obsługa księgowa. Kompleksowe podejście i stosowanie najkorzystniejszych rozwiązań podatkowych sprawia, że uzyskane korzyści znacznie przewyższają ceny usług księgowych.
Obsługa księgowa przestaje być kosztem, stając się wymiernym zyskiem.

Zadzwoń pod numer 696 063 987 i uzyskaj więcej informacji!