Potrzebujesz pomocy?

Jeśli masz problem z księgowością, potrzebujesz biura rachunkowego lub chcesz poświęcić swój czas na prace w firmie, Zadzwoń do Nas. Nasi księgowi wesprą Cię w biznesie.

Kontakt

Księgowość dla fundacji i stowarzyszeń

Obsługa księgowa może przybierać różne formy w zależności od rodzaju podmiotu, na rzecz którego biuro rachunkowe świadczy usługi księgowe. Księgowość spółki z o.o. wymaga odmiennej organizacji współpracy niż ta, która ma miejsce w przypadku księgowości fundacji i stowarzyszeń.

 

Kiedy fundacja jest zwolniona z podatku?

Funkcjonowanie fundacji opiera się na statucie, którego analiza jest niezbędna do prawidłowej identyfikacji rodzaju podejmowanej przez fundację działalności. Będzie to miało kluczowe znaczenie dla ustalenia przez biuro rachunkowe, czy spełnia ona warunki konieczne dla zastosowania zwolnienia z podatku dochodowego (ze zwolnienia korzystać mogą fundacje prowadzące m.in. działalność naukową, naukowo-techniczną, oświatową, kulturalną lub związaną z ochroną środowiska). Prowadzące księgowość fundacji biuro rachunkowe powinno wnikliwie śledzić wszelkie zmiany w profilu jej działalności tak, aby była ona zgodna z właściwymi zapisami w statucie.

Rozliczanie dotacji w fundacji

Kolejnym elementem charakterystycznym dla księgowości fundacji jest konieczność prawidłowego i terminowego rozliczania dotacji otrzymywanych przez fundacje z budżetu państwa. Wymaga to przede wszystkim odpowiedniej organizacji współpracy na linii biuro rachunkowe – fundacja.

Księgowość dla fundacji i stowarzyszeń

Wieloletnia obsługa księgowa fundacji pozwoliła nam na opracowanie systemu obiegu dokumentacji, który umożliwia przejrzyste, terminowe i nieskomplikowane dokumentowanie wydatków fundacji przez jej administrację. To z kolei umożliwia dokonanie przez biuro rachunkowe niezwłocznego i prawidłowego zaksięgowania dokumentów oraz bieżącą analizę i kontrolę budżetu fundacji.

Zatrudnianie pracowników w fundacji

Fundacje mogą zatrudniać pracowników zarówno na podstawie umów o pracę, jak i umów cywilnoprawnych. Zatrudnienie to przebiega na takich samych zasadach, co zatrudnienie w pozostałych podmiotach, takich jak spółki prawa handlowego.
W zależności od rodzaju prowadzonej działalności statutowej, fundacje mogą jednak podlegać przepisom szczególnym. Przepisy szczególne nakładają odmienne wymogi odnośnie do formy zatrudnienia. (m.in. konieczność zawarcia umowy o pracę w placówkach edukacyjnych).
Biuro rachunkowe świadczące obsługę kadrowo płacową powinno na bieżąco monitorować i informować o zmianach, które dotyczą konkretnego podmiotu.
Z pewnymi odmiennościami, którymi charakteryzuje się obsługa kadrowo-płacowa fundacji, wiąże się również właściwe naliczanie składek ZUS. (m.in. zwolnienie z obowiązku opłacania składki FGŚP).

Reasumując, księgowość fundacji powinna być prowadzona przez zespół specjalistów, który zapewni rzetelną, profesjonalną i wielopoziomową obsługę.
Możliwość korzystania z pomocy specjalistów z różnych dziedzin jednocześnie to jedna z istotniejszych przewag, jakie posiada biuro rachunkowe nad zatrudnionym w jednostce pracownikiem. Różnorodność regulacji, tempo i ciężar wprowadzanych zmian, niejednokrotnie okazują się ponad siły jednego pracownika. W kwestii tak istotnej, jak księgowość fundacji, warto skorzystać z usług profesjonalistów.

Skontaktuj się z nami i dowiedz się szczegółowo, na czym polega księgowość dla fundacji i stowarzyszeń.

Zadzwoń pod numer 696 063 987 i uzyskaj więcej informacji!