Czy leasing samochodu jest opłacalny?

Zmiany w leasingu samochodów od 2019 roku

Artykuł zawiera analizę przewidywanych zmian w leasingu samochodów osobowych na rok 2019 oraz ich wpływ na sytuację finansową przedsiębiorców.

Rządowy projekt nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych (PIT i CIT) zakłada radykalne zmiany w zakresie rozliczeń wydatków na samochody osobowe w firmach.
Najważniejsze z punktu widzenia przedsiębiorców skutki podatkowe proponowanych zmian prezentujemy w poniższym tekście.

KOSZTEM UZYSKANIA PRZYCHODU TYLKO 75 % WYDATKÓW EKSPLOATACYJNYCH

Dotychczasowe przepisy pozwalały na odliczenie 100% wydatków eksploatacyjnych (paliwo, naprawy) zarówno w przypadku firmowych samochodów osobowych, jak i prywatnych aut wykorzystywanych w celach służbowych.
Zgodnie z nowymi przepisami, odliczenie 100 % wydatków ponoszonych z tytułu używania samochodu możliwe będzie w przypadku wykorzystywania pojazdu wyłącznie dla celów prowadzenia działalności gospodarczej. Ponadto, warunkiem takiego odliczenia będzie prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu.

W przypadku wykorzystywania samochodu zarówno w celach służbowych, oraz prywatnych, do kosztów uzyskania przychodu zaliczymy jedynie 75 % wydatków eksploatacyjnych.
W pierwotnej wersji projektu przewidywano możliwość odliczenia 50 % wydatków, jednak po krytyce, z jaką spotkały się te założenia, Ministerstwo Finansów zdecydowało się na ich modyfikację.

KONIEC KORZYŚCI Z LEASINGU DROGIEGO SAMOCHODU

Nieopłacalne stanie się zawieranie umów leasingu, których przedmiotem będą samochody osobowe o wartości przekraczającej 150 tys. zł brutto. Tyle bowiem wynosi przewidziany w projekcie nowelizacji limit dla leasingu operacyjnego aut spalinowych.
Korzystniejszym rozwiązaniem może okazać się leasing samochodu elektrycznego, ponieważ dla pojazdów elektrycznych limit wynosił będzie 225 tys. zł. Obecne przepisy pozwalają na zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu opłat leasingowych bez limitu.

Limit wartości samochodów osobowych, od których możliwe jest dokonanie odpisów amortyzacyjnych, zwiększony zostanie z 20 tys. euro(ok. 86 tys. zł) do 150 tys. zł. dla pojazdów spalinowych i 225 tys. zł dla pojazdów elektrycznych. Tym samym, leasing operacyjny utracił status atrakcyjniejszego rozwiązania dla przedsiębiorców preferujących droższe auta.

PROJEKT USTAWY W PUNKTACH:

1. KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU:

 • samochody wykorzystywane
  • w celach prywatnych i służbowych – 75 %
  • w celach służbowych – 100 %

2. LIMIT AMORTYZACYJNY:

 • zwiększenie limitu z 20 tys. euro do:
  • 150 tys. zł dla aut spalinowych
  • 225 tys. zł dla elektrycznych

3. LIMIT DLA LEASINGU OPERACYJNEGO:

 • wprowadzenie limitu
  • 150 tys. zł dla aut spalinowych
  • 225 tys. zł dla elektrycznych

4. Umowy zawarte przed 1 stycznia 2019 r. rozliczane będą na starych zasadach.

CO Z UMOWAMI ZAWARTYMI PRZED ZMIANĄ PRZEPISÓW?

Proponowane zmiany obowiązywać mają już od 1 stycznia 2019 roku.Co jednak z umowami zawartymi przed wejściem nowych przepisów w życie?
Początkowo projekt zakładał możliwość rozliczania na starych zasadach istniejących już umów jedynie do końca 2020 roku. Co więcej, do umów zawartych w okresie vacatio legis, a zatem od chwili ogłoszenia przepisów w Dzienniku Ustaw do momentu ich wejścia w życie, dotychczasowe przepisy miały mieć zastosowanie tylko do końca bieżącego roku. Rząd ostatecznie wycofał się z kontrowersyjnych propozycji. Finalna wersja projektu przewiduje rozliczanie umów zawartych przed 1 stycznia 2019 roku na starych zasadach. 

CZY LEASING SAMOCHODU OSOBOWEGO NADAL SIĘ OPŁACA?

Na to pytanie odpowiedzieć można tylko w drodze przeprowadzenia dokładnej analizy sytuacji w swojej firmie. Opłacalność leasingu samochodu zależała będzie między innymi od daty zawarcia umowy, wartości auta będącego przedmiotem umowy leasingu, czy celów, do jakich wykorzystywany jest pojazd. Z pewnością dla części przedsiębiorstw korzystniejszym rozwiązaniem stanie się zakup samochodu osobowego na firmę.

Pomoc w wyborze optymalnego rozwiązania znaleźć można odwiedzając nasze biuro rachunkowe Profesjonalni Księgowi Sp. z o.o., w Warszawie na Placu Bankowym lub kontaktując się z nami za pomocą formularza kontaktowego, bądź wysyłając wiadomość bezpośrednio na adres [email protected]

Polecane artykuły

Zostaw komentarz